Werkwijze

Als coach:

Mag je van mij empathie, openheid, begrip en respect verwachten. Ik werk niet alleen cognitief maar ook intuïtief en stel mij zoveel mogelijk oordeelloos op.

Werkwijze

Werkwijze

In onze communicatie ben ik er alert op dat we vage containerbegrippen concreet maken zodat helder en specifiek gecommuniceerd kan worden.

Jij beslist wat je graag wilt bereiken en ik begeleid je daarin. Hierbij zorg ik ervoor dat er geen projecties, overdracht en tegenoverdracht plaatsvindt. Dat doe ik door ervoor te zorgen dat de informatie die wij ophalen, uit jouw eigen perceptie, jouw eigen gevoel en jouw patronen komt.

Onderzoeken we of en hoe je eventueel een andere betekenis aan de feiten kan geven, zodat het makkelijker voor je wordt.

Gaan we op avontuur om te ontdekken welk deel in jou aandacht wil of dominant aanwezig is en hoe dat jouw keuze beïnvloed.

Maar voordat we op die manier aan het werk kunnen gaan, is het belangrijk om eerst de volgende de stappen met elkaar te maken:

  1. We hebben een intakegesprek van ongeveer 1 uur.
  2. Het belangrijkste wat wij hierin doen is vooral jouw coachvraag helder en concreet geformuleerd zien te krijgen.
  3. Vervolgens leg ik dit vast in een coachovereenkomst zodat je weet waar je aan toe bent en wat je mag verwachten.
  4. Ervaring leert dat 5 tot 6 gesprekken voldoende beweging creëren.
  5. We praten na elke bijeenkomst even kort na en aan het eind van het traject vraag ik jou om een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot mijn begeleiding.  Zo kan ik mijn dienstverlening scherp houden!