Consultancy VSV

Stickynote-roze

Sinds 1999 ben ik actief in het Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten en Schoolverzuim in de rol van leerplichtambtenaar of RMC Trajectbegeleider.

In 2006 ben ik deze werkzaamheden als fulltime zelfstandig gevestigde ondernemer gaan uitvoeren. Zo word ik op tijdelijke basis ingehuurd door gemeenten of regionale leerplichtbureau’s om het team tijdelijk te versterken of uit de brand te helpen. Als zelfstandige en op basis van mijn ervaring en kennis, geef ik gedegen en objectief advies over bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie, de taken en bevoegdheden op zowel leerplicht- als RMC gebied. Zo heb ik bijvoorbeeld ook als kwartiermaker, projectleider en interim-manager gefunctioneerd.

Mijn drive?

Het geeft mij energie om steeds weer in een nieuwe omgeving te werken en mezelf en de ander weer te herontdekken/ontmoeten. Iedere werkomgeving heeft een andere werkcultuur en -wijze. Bovendien vind ik het iedere keer weer een mooie uitdaging om op motiverende wijze met de klant in gesprek te gaan zodat wetsovertreding vermeden kan worden. Ik gebruik hiervoor mijn pedagogische-, rechts- en wetskennis, communicatie- en coachvaardigheden, intuïtie en empathie.

Tenslotte heb ik grote fascinatie voor de inrichting van de organisatie en werkprocessen. Ik voel mij uitgedaagd om daarin zodanig te adviseren, dat de collega’s met plezier hun werk kunnen uitvoeren.

Regelmatig geef ik binnen de reguliere opdracht ook training/workshop in persoonlijke effectiviteit en communicatie. Of coach ik een team of medewerker.

Mijn kracht:

  • Objectief handelen vanuit vrijgevestigde ondernemerschap en kennis
  • Ervaring in de aanpak Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten en Schoolverzuim sinds 1999
  • Beschikbaarheid op korte termijn
  • Het hanteren van een reële marktconform tarief
  • Oog hebben voor de verschillende belangen binnen de organisatie
  • Snel en accuraat oppakken van dossiers en vraagstukken
  • Inzetbaar op zowel uitvoerend als procesmatig niveau

Heeft u specifieke vragen? Bent u nieuwsgierig en wilt u een offerte aanvragen? Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over de beste aanpak voor uw gemeente of regio? Een geheel vrijblijvend verkennend gesprek?

Neem dan contact op!