Leerplichtambtenaar

Als leerplichtambtenaar doe ik onderzoek naar de reden van het schoolverzuim van een leerplichtige. Onderdeel van dit onderzoek is het gesprek met ouders en leerplichtige. Het doel van dit gesprek is altijd om boven tafel te krijgen waar hulp nodig is door de verschillende leefgebieden te bevragen. Professionele hulp wordt in deze fase vrijblijvend aangeboden. Indien het verzuim aanhoudt kan de hulp dwingender aangeboden worden of kunnen zelfs andere keuzen gemaakt worden zoals het betrekken van netwerkpartners. De inzet is in ieder geval gericht op het opheffen van het schoolverzuim. In het uiterste geval zou dat ook kunnen zijn dat er proces verbaal moet worden opgemaakt.